วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

รายการสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ดาวน์โหลดรายการสื่อส่ง เสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามลิ้งค์ข้างล่าง

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556